Závěrečné práce

Pravidelně vypisujeme témata bakalářek a diplomek. Máte vlastní nápad? Ozvěte se na theses@kentico.com a doladíme jej společně. Na závěrečné práci můžete pracovat i přímo u nás. Fandíme všemu, co lze využít v praxi.

V současné chvíli máme vypsána tato témata:

Automating manual documentation processes

Technical Writers want to automate some processes that are not part of features provided by Confluence out of the box. The goal of the thesis is to create a C# tool that can perform different activities using Confluence's REST interface. All of these processes are primarily for our internal use.

Technologies involved: C#, REST, Atlassian Confluence

Dealing with Software Development Technical Debt

Technical debt has been gathering lot of attention within software companies in past years. It is a very interesting concept, describing how short-term design and implementation decisions might impact on the long term projects' viability.

 • The current thesis will be done in collaboration with the Kentico company, with the following main goals:
 • Analyze what technical debt is, its different types and ways of management; 
 • Find out what the current situation regarding technical debt in Kentico is - how it is usually measured and how it is dealt with;
 • Research ways to measure technical debt in Kentico that might be more appropriate;
 • Evaluate some identified techniques to measure technical debt and their usefulness in long term;
 • Based on technical debt analysis, possibly identify the steps which will lead to lowering amount of technical debt;

Agile Software Development Scaling

The Agile Manifesto was thought as a way to improve the way software projects were conducted and managed. One drawback was that the focus was mainly on "small teams". Nowadays larger organizations also want to adopt agile methods.

Furthermore, the complexity of projects increased in recent years leading to the needs to manage projects composed of several development teams. Many frameworks emerged over the time to scale agile within organizations, but we are still far from reaching consensus on the best approach.

The current thesis will be done in collaboration with the Kentico company, with the following main goals:

 • Analyze available frameworks to scale agile development;
 • Conduct a research on development teams at Kentico to find out which scaling framework would be most suitable for the specific context;
 • Summarize the steps to be taken to implement selected framework within the Kentico environment;

I. Stojanov, O. Turetken, and J. J. M. Trienekens, “A Maturity Model for Scaling Agile Development,” in 2015 41st Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA), 2015, pp. 446–453.

Web analytics: Data collection models for different data-storage types

Při logování webových analytik dochází ke sběru velkého množství dat, na jejichž ukládání nemusí entitně-relační systémy stačit. Cílem práce je prozkoumat, jak velké objemy dat a jakým způsobem se dají ukládat do klasických databází, aniž by byla narušena odezva samotné webové prezentace a dále pak nastudovat možnosti, jak vhodně využít jiné typy úložišť.

 • Seznamte se se způsobem, jakým se logují analytiky v CMS Kentico.
 • Navrhněte vhodný datový model a způsob ukládání s využitím entitně-relační databáze, který ani při velkém provozu negativně neovlivňuje odezvu stránek
 • Zohledněte časovou granularitu sbíraných dat a jejich případnou agregaci podle požadavků pro zobrazení (za 1 hodinu, ale i za celý rok)
 • Diskutujte výhody a nevýhody použití jiných systémů pro ukládání dat (noSQL), zejména pak CAP teorém pro danou doménu dat
 • Navrhněte vhodný datový model a způsob ukládání s využitím libovolné technologie pro ukládání dat se stejnou podmínkou jako v bodě 2
 • Porovnejte řešení z bodů 2 a 5 a poté implementujte vhodnější řešení. Toto řešení následně ověřte pomocí load balance testů a vyhodnoťte (miliony přístupů denně)

Automatic visitor segmentation

Automatická segmentace návštěvníků webu podle vzorců chování a vlastností, vyhodnocování efektivity segmentace. Automatická analýza klíčových prvků chování, která vede ke konverzím. Business Intelligence nad automatickými segmenty. (Praktická realizace.)

Web personalization & testing: Automatic traffic distribution to relevant pages

Návrh plně automatického testování a personalizace stránky na základě segmentace návštěvníků a jejich zájmů. Automatické zobrazení testované A/B varianty stránky pro vhodné segmenty návštěvníků. Distribuce návštěvníků vzhledem k statistické průkaznosti testovaných variant a vyvažování testu pomocí kontrolních vzorků. Vytváření nových testovacích variant stránky u běžících testů a vkládání nových segmentů návštěvníků při zahájených testech. Manuální prioritizace a personalizace variant stránky. (Praktická realizace.)

search
Menu